Isolering af rør

Ved isolering af vandrør til varmt brugsvand, radiatorer, ventiler mm kan du opnå store energibesparelser som hurtigt er tilbagebetalt.

Har dine rør en isolering på mindre end 30 mm bør de efterisoleres, da der ellers kan opstå stort varmespild, eller i værste tilfælde; frostsprængninger.

Frostsprængninger sker dog oftest hvis rørene er placeret i en skunk, og derfor ligger udenfor den isolerede del af huset.

Den optimale løsning er at isolere de enkelte rør samt flytte isoleringen ud af skunken så den følger taghældningen. Herved bliver rørene placeret ind i husets opvarmede del og bliver derved sikret mod frostsprængning.

Ring til os på tlf. 4675 5494 for at hør mere om  mulighederne for rørisolering